Integritetspolicy

Detta är en register- och integritetspolicy i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Registerns namn

Komuello Finland kundinformationsregister.

Registrator

Komuello Finland, företags‑ID: 3211420-5

Ansvarig person för registreringsrärenden

Anna Swanljung- El Chami, VD

Syftet med registret

Syftet med registret är att fungera som Komuello Finlands kunddataregister.

Uppgifterna kan användas för följande ändemål:

  • Hantering av kundrelationer

Huvudsakliga informationskällor

Huvudsaklig informationskälla är kunden själv. Information kan erhållas också från myndighets- och företagsinformationsregister och från gemensamma samarbetspartners.

Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller huvudsakligen information från kunderna själva givna till Komuello Finland.

Registret kan innehålla t.ex. följande kundinformation:

  • Kundens namn
  • E-post adress
  • Annan användarinformation

Regelrätta överlåtelser av uppgifter

Med kundens samtycke kan informationen lämnas ut till kundens och Komuello Finlands gemensamma partners för att kunna leverera de produkter och tjänster som kunden beställt.

Faktureringsrelaterad information kan lämnas ut till betalningsförmedlare.

Information lämnas inte ut till andra tredje parter inom eller utanför EU.

Information kan lämnas ut åt myndigheterna om de lägger in en begäran baseras på finsk lag.

Registers säkerhetsprinciper

Manuellt material

Informationen förvaras inte i fysisk format, med undantag för bokföringsmaterial, som endast är tillgängliga för vissa Komuello Finland anställda samt bokföraren, som samtidigt är bundna till tystnadsplikt.

Data lagrad i informationshanterings systemet

Data överförs via en SSL- säker anslutning.

Elektronisk information skyddas av en brandvägg. Endast specifikt utsedda Komuello Finland anställda har tillgång till registerinformationen. Anställda identifieras med ett användarnamn och lösenord. Informationen behandlas som konfidentiell information och får inte utges till någon annan än dem som behöver den under sitt arbete, som samtidigt är bunden till tystandsplikt.

Insyns- och förbudsrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig begäran om inspektion måste skickas undertecknad till den person som är ansvarig för registreringsärenden.

Granskningsrätten är avgiftsfri högst en gång per år.

Informationens förvaringstid

Vi sparar alla personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt enligt den tid som krävs för personuppgiftstypen och för vilket syfte det behandlas.

Cookies

Denna webbsida använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som produceras av vår online tjänst, som md samtycke från din webbläsare lagras på minnet på din webbläsare. Med hjälp av cookies kan vi analysera de servicebegäran du gjort via din webbläsare, identifiera dina val och inställnigar samt att producera individuella tjänster baserat på det du valt.

Med din webbläsares funktion kan du antingen neka eller radera cookies. Det kommer dock att påverka våra möjligheter att tillhandhålla individuella och högkvalitativa nättjänster.